Assessorament i estudi de trastorns del llenguatge i bilingüisme en l'edat infantil

Assessorament als professionals per a l'anàlisi de les capacitats de lectura i escriptura, especialment en nins bilingües, així com identificació de trastorns del llenguatge en l'edat infantil.

Els nins amb trastorn específic del llenguatge (TEL) presenten un desfasament cronològic superior a un any i una limitació evident en l'adquisició del llenguatge. A més, no són presents els factors que normalment acompanyen els problemes d'aprenentatge del llenguatge com la pèrdua auditiva, el nivell mental baix i la presència de dany neurològic detectable.

En nins bilingües de vegades és difícil distingir entre les dificultats per aprendre un nou idioma i els vertaders problemes de llenguatge i de lectoescriptura. Les proves de competència lingüística permeten identificar i avaluar el retard de parla i la dislèxia, i es pot diferenciar entre un trastorn del llenguatge o un retard en la maduresa de l'infant. Aquestes proves poden ser molt útils tant per al diagnòstic precoç com per al disseny i planificació d'exercicis que permetin a aquests nins superar els problemes de llenguatge.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

creix
niños

Els investigadors de la UIB en col·laboració amb l'empresa Creix han impartit un taller sobre el trastorn específic del llenguatge (TEL) dirigit a famílies i professionals. Durant el curs es va explicar i analitzar la dificultat d'adquisició del llenguatge i la influència del bilingüisme en el desenvolupament lingüístic i cognitiu dels nins amb TEL. 

El Termòmetre Lingüístic és un instrument de diagnòstic pedagògic de la competència lingüística a cinc anys a l'ensenyament plurilingüe i ha estat elaborat per la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Un grup d'investigadors de la UIB han participat en l'adaptació i l'extensió d'aquest mètode a les Illes Balears.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats