Disseny de programes d’atenció a la diversitat cultural

Un grup de recerca de la Universitat de les Illes Balears treballa des de fa anys l'àmplia i complexa temàtica de la multiculturalitat i l'atenció a la diversitat cultural, des de la perspectiva de l’educació inclusiva.

Des d'aquesta perspectiva, treballen en la formació, l'assessorament i el disseny de programes d’educació intercultural, a fi i efecte de procurar la interacció i convivència entre les diferents cultures residents a les Illes, per tal d’aconseguir una societat més justa i equitativa, tot partint del respecte i l’acceptació de la diferència.

Aquesta tasca està basada en evidències com, per exemple, les dades sociodemogràfiques respecte als diferents grups culturals de les Illes Balears, així com en l’anàlisi d’aquestes, tant quantitativament com qualitativament, obtenint finalment la posterior proposta d’intervenció.

Les propostes s’adrecen tant a entitats públiques com privades i es realitzen des d’un enfocament tant al nivell macro com microsocial, sense perdre en cap moment la perspectiva socioeducativa.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

L'experiència en aquest àmbit va des de la participació en projectes internacionals (Network of experts on cultural diversity in education. Panel of research on cultural management, human rights protection and international solidarity in education, 2012-2013) fins a recerques R+D+I estatals (La educación intercultural en las Illes Balears. Propuesta didáctica para la educación primaria, 2002-2005) i la coordinació i direcció de jornades d'àmbit autonòmic (Converses Pedagògiques) la temàtica de fons de les quals és l’educació intercultural.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats