Servei de mediació per a la resolució de conflictes

Suport en la resolució de conflictes de caire familiar, mercantil, laboral o escolar

La mediació és un dels principals instruments que s'utilitza per gestionar i solucionar els conflictes que s'han creat entre distintes parts. Es tracta d’un procediment on intervenen terceres persones, imparcials i expertes, que ajuden a arribar a un punt d’entesa entre les parts a partir del consens i a establir una nova relació aconseguint un benefici per a ambdues. En definitiva, cerca facilitar la comunicació i transformar el conflicte.

La Universitat compta amb un grup de professionals multidisciplinari que ofereix aquest procediment com a fórmula per a la resolució de conflictes de forma pacífica.

Aquest servei s’adreça a persones i/o empreses que es troben en conflicte i no saben com afrontar-lo. Els conflictes es poden trobar tant en entorns laborals i mercantils com escolars o familiars.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats