Assessorament i intervenció psicoeducativa en trastorns d'aprenentatge

Avaluació i detecció de les dificultats específiques de lectura (dislèxia), d'escriptura (disgrafia i/o disortografia) i de càlcul (discalcúlia) en l'edat infantil.

Les dificultats d'aprenentatge, popularment anomenats dislèxia, constitueixen un grup de trastorns en què es manifesten dificultats significatives en la capacitat de llegir, la comprensió lectora, l'escriptura o la realització de càlculs matemàtics. Aquests trastorns afecten un de cada deu nins en edat escolar i tenen conseqüències negatives en el seu desenvolupament i rendiment a l'escola. L'aplicació de protocols d'intervenció i de detecció primerenca és essencial, ja que amb l'edat les dificultats s'agreugen i, a més, en gran part dels casos aquestes dificultats poden aparèixer lligades a dèficit d'atenció.

Aquest servei inclou:

  • Realització de proves per a l'avaluació de les dificultats específiques de lectura (dislèxia), d'escriptura (disgrafia i/o disortografia) i de càlcul (discalcúlia) en nins.
  • Orientació a pares i professionals de l'àmbit educatiu amb infants amb problemes d'aprenentatge i dificultats atencionals.
  • Realització de cursos de tècniques d'estudi i d'habilitats socials de manera individual o col·lectiva.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats