Redacció de plans i programes de prevenció i intervenció de drogodependència

Disseny i implementació de plans i programes contra la drogodependència

Una de les principals problemàtiques de salut pública és el consum entre la població de substàncies estupefaents. A més, diversos estudis nacionals confirmen que cada vegada s'inicia el consum en edats més primerenques.

Lluitar contra aquesta problemàtica és una tasca complexa. Per això, un grup de recerca de la Universitat especialista en l'àrea de la drogodependència centra les seves actuacions en l'elaboració de plans de sensibilització, prevenció i intervenció en l’àmbit de la drogodependència. L’objectiu d’aquests plans és prevenir i reduir el consum de drogues, coordinar els agents que intervenen en aquest àmbit, sensibilitzar i educar de la població, actuar sobre les persones drogodependents o formar el personal tècnic i professional de la salut que treballa amb aquest sector de la població.

Aquest servei està adreçat a tots aquells centres educatius, hospitalaris, entitats, associacions i administracions públiques interessades a implementar mesures i actuacions contra la drogodependència.

La nostra experiència

Aquest grup de recerca fou reconegut amb una menció especial en la XXI edició dels premis Reina Sofia contra les Drogues amb el seu estudi "Valoració de les actituds i els coneixements professionals en infermeres davant l'alcohol i l’atenció al drogodependent".

El treball es centra en l’atenció sanitària de les unitats d’Urgències, Estada Curta i de Salut Mental dels hospitals de Mallorca, Menorca i Eivissa, amb l’objectiu de descriure les percepcions, els coneixements i les actituds del personal d’infermeria que atén pacients alcohòlics i drogodependents.

Premi Gibed

Així mateix, el grup de recerca amb col·laboració amb altres institucions ha elaborat una guia per professionals educadors amb un pla d'accions d'actuació i prevenció pel consum d’alcohol entre joves de 14 als 18 anys titulats "Guia per educadors i professionals de la salut. Oci amb sentit. Líders controlant riscs davant el consum col·lectiu d’alcohol entre els joves".

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats