2013 Comandament portàtil per rehabilitació

Dispositiu inalàmbric de mà que detecta el moviment i la força realitzada per la mà a través de la incorporació de sensors de força i pressió.

Mando de fuerza-Perales

Comandament inalàmbric capaç de detectar tant les acceleracions i moviments com les rotacions de la mà, així com la força realitzada per la mateixa, mitjançant la incorporació de sensors de força i pressió.

El comandament ens dóna una lectura precisa i exacta de la força, que serà posteriorment interpretada pel software, així com informació d'on es troba el comandament i les acceleracions exercides per l'usuari.

Aplicació

El comandament resulta interessant com a eina en el tractament d'algunes malalties relacionades amb la motricitat i lesions musculars en mans i braços. Per exemple, en el cas del Parkinson, el comandament és capaç de mesurar la freqüència dels tremolors per saber l'estat i procés de desenvolupament de la malaltia.

A més, pot utilitzar-se en el sector de l'entreteniment, ja que pot utilitzar-se com a comandament de videoconsoles.

Principals avantatges

 • Portabilitat. Gràcies a l'ús d'una bateria, al reduït pes i una transmissió inalàmbrica, el comandament funciona sense que estigui connectat físicament a cap dispositiu o presa de corrent. Això permet una major mobilitat a l'usuari i, en conseqüència, el desplaçament de l'individu dins de la sala d'exercicis
 • Preu. El comandament és de baix cost, comparat amb els dispositius que existeixen al mercat
 • Baix consum elèctric
 • Disseny ergonòmic. Ofereix comoditat per a l'usuari i eficiència
 • Compatible amb qualsevol sistema informàtic (Windows, Mac, Tablet, iPad, Smartphones)

Aspectes innovadors

 • Transmissió de les dades de forma inalàmbrica, específicament mitjançant Bluetooth. Això permet realitzar l'enviament de les dades, prèviament la informació recollida dels sensors és filtrada, amplificada i digitalitzada
 • Força selectiva dels dits, mitjançant cinc sensors individuals
 • Giroscopi per indicar el posicionament en 3D en temps real
 • Disseny robust i anatòmic, que garanteix un ús perllongat i fiable
 • Programari configurable per al mesurament dels valors adequats segons l'aplicació seleccionada
 • Capacitat de detectar una correcta posició de la mà i de cada dit a l'hora de mesurar força
 • Capacitat de mesurar força exercida pel polze i moviment (a dalt a baix i als costats)

Aspectes relacionats amb l'estat de desenvolupament

Es disposa d'un prototip, a més del programari de validació i mesura de les dades obtingudes pel comandament portàtil. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats