Sistema per detectar i monitorar plagues en cultius agrícoles i plantacions forestals

Disseny i implementació d'un sistema de trampes que permet detectar poblacions d'insectes i monitorar variables ambientals per fer una gestió eficient de cultius i plantacions.

Descripció

L'agricultura de precisió fa referència a l'aplicació de les noves tecnologies de la informació (TIC) a les tasques agrícoles amb la finalitat de millorar la productivitat dels cultius i disminuir l’impacte mediambiental. Aquest tipus d’agricultura és un camp molt innovador que requereix desenvolupar tecnologies que facilitin l’automatització dels processos rutinaris.


Un grup d’investigadors de la UIB ha desenvolupat un aparell de seguiment electrònic que pot fotografiar qualsevol insecte i enviar-ne la imatge a través d’un sistema de comunicació sense fils a un servidor, des del qual es poden rastrejar les captures mitjançant un programa informàtic. Es tracta d’un prototip amb sensors d’humitat i de temperatura, i que funciona amb energia que prové d’una font d’alimentació amb panells solars. Les dades obtingudes permeten que els pagesos decideixin si cal o no fer tractaments amb insecticides en el moment i a l’àrea adequats. La trampa també registra la humitat i temperatura ambientals, n’envia les dades automàticament, proporciona informació precisa i rastreja en intervals curts factors climàtics, que són importants tant per al cicle de la plaga com per als tractaments insecticides.

Innovacions i avantatges

  • S'obtenen dades en temps real sobre l'evolució de la plaga i, per tant, la presa de decisions sobre la necessitat de tractament dels cultius és més precisa.
  • Es detecta i monitora la plaga automàticament, amb la qual cosa els pagesos s'estalvien recursos en forma de desplaçaments innecessaris i, alhora, s’afavoreix que la plaga sigui fumigada de manera localitzada i en el moment adequat. 
  • És fàcilment adaptable a plagues d’insectes diferents.
  • Redueix la freqüència d’aplicació d’insecticides contra les plagues als cultius.

Estat de la invenció

Aquesta tecnologia s'ha implementat en una vinya per detectar-hi la mosca de l'olivera i actualment està disponible per fer-ne demostracions.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats