Realització d'anàlisis nutrigenètiques per al disseny de dietes personalitzades

Identificació de les característiques genètiques de l'individu d'interès per a l'elaboració de dietes a mida adaptades al perfil genètic de cada persona.

Encara que el genoma és quasi idèntic en tots els individus de l'espècie humana, hi ha petites variacions en l'ADN que afecten l'aparença, el caràcter i la salut. L’estudi d’aquestes variacions i la seva interacció amb la dieta ens permet conèixer quins nutrients o components dietètics són més adequats per a cada individu, i quina és la seva predisposició genètica a patir determinades patologies relacionades amb l'alimentació, com l'obesitat, la diabetis o l'aterosclerosi, entre d’altres.

La UIB disposa d'un equip multidisciplinari expert en l'assessorament nutrigenètic i en la realització d'aquest tipus d'anàlisis. No consisteix en una prova o anàlisi diagnòstica sinó en una investigació de les característiques i possibilitats nutrigenètiques emergents en cada persona. Aquesta informació pot ajudar a millorar els hàbits alimentaris i augmentar la qualitat de vida d'una manera més efectiva, especialment quan és en mans d'endocrins, dietistes o nutricionistes.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats