Gestió integral de plagues

Identificació, seguiment i control de plagues, especialment agrícoles i forestals.

Identificació i caracterització d'espècies paràsites causants de plagues en ambients urbans, agrícoles, ramaders, forestals i/o en jardineria. L'estudi ecològic i poblacional d'aquests organismes és fonamental per al disseny de sistemes de seguiment i control eficaços, especialment en agricultura ecològica, on l'aplicació d'agents biològics com a estratègia de control de plagues és essencial. El control biològic mitjançant predadors naturals, parasitoids i entomopatògens redueix i evita, sempre que sigui possible, l'ús d'agents químics com els pesticides i mitiga així els efectes negatius que aquests poden tenir sobre els cultius i l'aparició de resistències.

D' altra banda, el Laboratori de Zoologia de la UIB té experiència en el disseny de trampes especialitzades amb possibilitat d'incloure una xarxa de sensors i un software de suport. També es realitzen estudis d'avaluació de trampes i atraients (feromones) per determinar els mètodes més efectius contra diferents plagues. 

A l'últim, i com a valor afegit, es disposa de l'equipament necessari per a la realització d'assaigs amb plaguicides per determinar les concentracions òptimes i els millors productes per a la protecció de plantes i animals.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

plaga

Un grup d'investigadors de la UIB ha desenvolupat un model de trampes electròniques per al seguiment i control de la principal plaga que afecta el cultiu de l'olivera, la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae). Aquest sistema està dotat de càmeres i sensors que realitzen comptatges del nombre de captures i registren les condicions atmosfèriques del terreny. La informació generada la poden consultar en temps real des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil tant el productor com els tècnics encarregats de controlar la plaga.

Aquesta tecnologia, resultat del projecte europeu FruitFlyNet, en què ha participat el Departament de Biologia de la UIB, és aplicable a altres insectes tefrítics com la mosca de la fruita mediterrània (Ceratitis capitata).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats