Detecció i anàlisi d’organismes i microorganismes indicadors i patògens

Identificació i anàlisi d'organismes i microorganismes indicadors i patògens en persones, animals i plantes, així com en mostres d'aigua, sòls, aliments i/o productes industrials.

Els organismes i microorganismes indicadors són agents la presència dels quals indica determinades condicions, com per exemple, malalties, contaminació, qualitat de l'aigua, etc. Els patògens són tots aquells organismes que es troben a un hoste i que poden produir-li algun dany o malaltia. Aquests agents patògens són responsables d'importants pèrdues econòmiques en la indústria, a més de generar problemes de salut pública.

La UIB compta amb personal expert en la detecció i anàlisi d'organismes i microorganismes externs i interns presents en persones, animals, mostres vegetals i edificacions. També disposa d’equips necessaris per determinar patògens en mostres d'aigua, aliments i/o productes industrials. 

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Universitat de les Illes Balears (UIB) col·laboren en un projecte d'investigació que pretén desenvolupar estratègies per erradicar i controlar la Xylella fastidiosa, un tipus de bacteri que causa malalties a diverses plantes.

L'objectiu d’aquest projecte és conèixer la variabilitat, els mètodes de propagació, les espècies que pot afectar i els vectors potencials que té aquest bacteri a Espanya.

Xylella fastidiosa

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats