Planificació de xarxes de sensors pel monitoratge ambiental a gran escala

Control de paràmetres rellevants per mesurar el grau de toxicitat present en alguns espais mitjançant sensors i procedir, conseqüentment, a elaborar un pla de prevenció i atac. 

El monitoratge mesura el grau de toxicitat (factors, contaminants o elements nocius) present en alguns espais i, amb la informació obtinguda pels sensors, s'implementa un pla d'atac del problema. Aquest servei es pot aplicar a xarxes de monitoratge acústic, especialment rellevant a grans ciutats; monitoratge de paràmetres rellevants per a la prevenció d'incendis forestals; monitoratge de vinyes, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats