Elaboració d'estudis d'epidemiologia nutricional

Els estudis d'epidemiologia nutricional permeten determinar el paper de la dieta en l'aparició i el desenvolupament de malalties en la població.

L'epidemiologia nutricional estudia la relació entre la dieta i la salut des d'una perspectiva poblacional, és a dir, la proporció d'individus que presenten un determinat trastorn (prevalença) i la freqüència d'aparició de nous casos (incidència). L'anàlisi nutricional de la dieta i l'estudi dels hàbits alimentaris i altres fenòmens relacionats amb la salut, com els factors físics, biològics, socials o culturals, permeten intervencions preventives i de promoció de la salut més efectives. 

La UIB disposa d'un equip expert en l'elaboració d'enquestes sociodemogràfiques per valorar l'estat de les variables de salut en una població i en un moment concret per monitorar la prevalença i els factors de risc de malalties associades amb l'alimentació i la nutrició.

Aquest servei inclou:

  • Realització d'informes epidemiològics en alimentació i nutrició
  • Planificació i desenvolupament de programes nutricionals i d'hàbits alimentaris de promoció de la salut i de prevenció de malalties
  • Identificació dels factors que influeixen en la nutrició
  • Disseny i interpretació d'enquestes alimentàries

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats