Elaboració de menús saludables i propostes de millora

Assessorament, elaboració i seguiment dels menús de menjadors col•lectius tenint en compte les necessitats nutricionals dels usuaris.

Existeix una estreta relació entre alimentació i salut, ja que els hàbits alimentaris saludables contribueixen a minimitzar el desenvolupament de malalties com l'obesitat o altres trastorns metabòlics. A l'hora d'elaborar un menú s'ha de valorar la qualitat i la quantitat dels aliments que el composen així com les necessitats energètiques i nutricionals dels consumidors, tenint en compte l'edat, condició física, patologies, intoleràncies, etc. 

La UIB disposa d'un equip multidisciplinari especialitzat en la valoració, el disseny i la implementació de plans de millora de menús col·lectius d'empreses i institucions públiques i privades com per exemple empreses de càtering, hospitals, residències, centres i clubs esportius, hotels i menjadors escolars, entre d'altres.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats