Detecció de radioisòtops en mostres ambientals

Anàlisi i determinació de radioisòtops en mostres d'aigua, aire, sòl, sediments i aliments.

La radioactivitat és un fenomen present de forma natural al medi ambient. L'ésser humà en viu envoltat: rep la radiació còsmica, procedent de l'espai, i la radiació procedent de la Terra i, a més, ingereix a diari productes que contenen substàncies radioactives, en quantitats mínimes. Fins i tot el cos humà conté elements radioactius, com carboni 14 i potassi 40, als músculs. Aquestes radiacions d'origen natural formen part de la radiació de fons, que depèn de nombrosos factors, com ara el lloc on es viu, la composició del sòl, els materials de construcció, l'estació de l'any, la latitud i, en certa mesura, les condicions meteorològiques.

La UIB presta serveis a usuaris externs i interns en la determinació de radionúclids en diferents tipus de mostres ambientals així com en el disseny de mètodes automatitzats de separació radioquímica. 

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

La UIB col·labora amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en la detecció de variacions anormals en els nivells de la radioactivitat present de forma natural al medi ambient. A més, des de fa anys es realitza el programa de vigilància radiològica ambiental.

CSN

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats