2009 Nou sensor químic per a la mesura d'àcid fòlic

Desenvolupament d'un nou sensor químic que permet mesurar la quantitat d'àcid fòlic, metotrexat i altres dicarboxilats en productes del sector farmacèutic, begudes, aliments i cosmètics.

 escuaramida

Investigadors del departament de química de la UIB han desenvolupat i patentat un nou sensor químic per a la identificació i mesura de la quantitat total d'àcid di-carboxilic i tri-carboxilic, particularment de l'àcid fòlic i metotrexat en mostres comercials de productes farmacèutics, aliments, begudes i cosmètics.

El seu camp d'aplicació són els procediments de control de qualitat. 

Descripció

La detecció i quantificació d'àcid fòlic d'interès comercial i farmacèutic, actualment, es realitza mitjançant mètodes analítics amb tècniques molt costoses, tant en hores de treball com en mà d'obra especialitzada. No obstant això, aquest kit determina i quantifica l'àcid fòlic present en les mostres de forma ràpida, senzilla i eficient en mostres aquoses.

Principals avantatges

  • Estalvi de temps: els resultats s'obtenen més ràpidament (4h)
  • Costs: És més econòmic que els mètodes existents  i no requereix personal especialitzat
  • Resultats: Es poden analitzar múltiples mostres a la vegada i cobreix el rang entre 0 i 35ppm de folat o metotrexat
  • No requereix ús d'enzims ni manipulació de microorganismes

Aspectes innovadors

  • Compost tripodal de base esquaramida
  • Capacitat d'interaccionar amb tricarboxilats i dicarboxilats
  • Funciona sobre mostres amb un mitjà totalment aquós
  • Mesura la quantitat exacta de folat total

Estat actual

Actualment, existeix un prototip amb validació del funcionament. La cooperació desitjada consisteix en col·laborar amb empreses per al desenvolupament d'un kit de mesura d'àcid fòlic. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats