2009 Nou sensor químic per a la mesura d'àcid fòlic

Desenvolupament d'un nou sensor químic que permet mesurar la quantitat d'àcid fòlic, metotrexat i altres dicarboxilats en productes del sector farmacèutic, begudes, aliments i cosmètics.

 escuaramida

Investigadors del departament de química de la UIB han desenvolupat i patentat un nou sensor químic per a la identificació i mesura de la quantitat total d'àcid di-carboxilic i tri-carboxilic, particularment de l'àcid fòlic i metotrexat en mostres comercials de productes farmacèutics, aliments, begudes i cosmètics.

El seu camp d'aplicació són els procediments de control de qualitat. 

Descripció

La detecció i quantificació d'àcid fòlic d'interès comercial i farmacèutic, actualment, es realitza mitjançant mètodes analítics amb tècniques molt costoses, tant en hores de treball com en mà d'obra especialitzada. No obstant això, aquest kit determina i quantifica l'àcid fòlic present en les mostres de forma ràpida, senzilla i eficient en mostres aquoses.

Principals avantatges

  • Estalvi de temps: els resultats s'obtenen més ràpidament (4h)
  • Costs: És més econòmic que els mètodes existents  i no requereix personal especialitzat
  • Resultats: Es poden analitzar múltiples mostres a la vegada i cobreix el rang entre 0 i 35ppm de folat o metotrexat
  • No requereix ús d'enzims ni manipulació de microorganismes

Aspectes innovadors

  • Compost tripodal de base esquaramida
  • Capacitat d'interaccionar amb tricarboxilats i dicarboxilats
  • Funciona sobre mostres amb un mitjà totalment aquós
  • Mesura la quantitat exacta de folat total

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats