Aliments funcionals, declaracions de salut, nutricionals i de propietats saludables (Health Claims) i nous aliments (Novel Foods)

Els aliments funcionals són aquells que, a més de proporcionar un valor nutritiu, contenen components biològicament actius que són beneficiosos per a la salut o redueixen el risc de patir malalties. 

Certs aliments, així com alguns dels seus components, tenen efectes beneficiosos per a la salut i el benestar, més enllà d'allò que s'ha considerat tradicionalment en nutrició. Entre els aliments funcionals destaquen els que contenen determinats minerals, vitamines, àcids grassos o fibra alimentària, els aliments als quals s'han afegit substàncies biològicament actives, com els fitoquímics o altres antioxidants, i determinats probiòtics, que consisteixen en microorganismes vius beneficiosos.

Les exigències actuals del mercat i el nou marc legal europeu (Reglament 1924/2006) requereixen que la comunicació dels beneficis dels ingredients i dels aliments funcionals estigui avalada per evidència científica. La indústria alimentària sols pot fer ús d'aquesta informació a les etiquetes i a la publicitat si aquest benefici sobre la salut ha estat reconegut per la CE amb un informe previ de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).  

La UIB compta amb un equip cientificotècnic expert en el disseny i l'avaluació de nous aliments/ingredients així com en l'assessorament en l'elaboració d'informes oficials de sol·licitud d'aprovació de declaracions nutricionals i de propietats saludables (Health Claims) de productes alimentaris per presentar-los a l'EFSA.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Els nous aliments (Novel Foods) són els que no han estat prèviament consumits de forma significativa a la Unió Europea o que es volen destinar a un ús no experimentat prèviament en la UE (per exemple, un complement que vol emprar-se com a ingredient en un iogurt). Per poder entrar en el mercat europeu han de ser avaluats pel que fa a la seguretat i l'adequació nutricional. 

Un grup d'investigadors de la UIB han participat en l'avaluació o l'assessorament cientificotècnic d'una gran part dels nous aliments que han estat acceptats per ser comercialitzats a la UE.

iogurt

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats