Exàmens CCSE

 

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació d'aquestes dues proves:

  • La prova DELE acredita el nivell de coneixement de l'idioma espanyol. Per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola el nivell a acreditar és l'A2 o superior.
  • La prova CCSE valora el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural.

Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE)

  • El nostre centre ofereix 10 convocatòries d'examen l'any 2022.
  • Cal inscriure's a la web CCSE Cervantes, on hauran de triar el centre i seu d'examen.
  • A continuació es detallen les dates, horaris i les places del nostres centres:

Data

UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
18h 20h 18h 18h
27 de gener 60   20 20
24 de febrer 60   20 20
31 de març 60 30 20 20
28 d'abril 60 30 20 20
26 de maig 60 30 20 20
30 de juny 60   20 20
28 de juliol 60   20   20
29 de setembre 60 30 20 20
27 d'octubre 60 30 20 20
24 de novembre 60 30 20 20