Seu electrònica

Aquesta opció us permet verificar la validesa de la informació d'un document emès per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), mitjançant la utilització d'un codi de verificació electrònica (CVE). Introduïu el codi de verificació electrònic que apareix al marge del vostre document i podreu visualitzar el document que consta als arxius de la Universitat. Contrastau-lo amb la còpia que teniu, ja sigui en format paper com electrònic, i comprovau que les dades consignades són correctes: