Administració i Serveis

Des de 1996 la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa per fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació. 

Per tal d'impulsar aquests objectius, s'integren dins la FUEIB el departament d'Administració i els serveis generals i de manteniment. Des d'aquestes àrees es desenvolupen les següents funcions:

  • Suport administratiu al PDI
  • Administració de la Fundació
  • Contractació
  • Recursos Humans
  • Comptabilitat
  • Disseny
  • Comunicació
  • Informàtica
  • Sistemes de Gestió
  • Tasques de manteniment