FUEIB Júlia Marín Hourdet guanya la beca ENOVAM de gestió i optimització energètica La beca inclou el cost complet de la matrícula del Màster d’Enginyeria Industrial i la incorporació a ENOVAM per fer-hi pràctiques

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) i l'empresa ENOVAM han lliurat la beca de gestió́ i optimització́ energètica (beca ENOVAM) a la senyora Júlia Marín Hourdet. 

La beca cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) els cursos acadèmics 2021-22 i 2022-23. Júlia Marin Hourdet també́ s'incorporarà̀ al departament tècnic d'ENOVAM per fer-hi pràctiques durant el període de la beca mitjançat un conveni de cooperació́ educativa.

Aquesta és la quarta edició de la beca ENOVAM, beca pionera que es va crear amb la finalitat de contribuir a l’excel·lència en la formació́ de joves universitaris, dotar los d’un grau de qualificació́ elevat, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional envers el sector energètic.

Han presidit l’acte de lliurament el doctor Jaume Carot, Rector de la Universitat de les Illes Balears; la doctora Lorenza Carrasco, vicerectora d’Innovació i Transformació Digital de la Universitat de les Illes Balears, i el senyor Lluís Vegas, director gerent de la Fundació Universitat-Empresa. També hi ha assistit el doctor Víctor Martínez, director del Màster d’Enginyeria Industrial.

Per part d’ENOVAM, hi han assistit els cofundadors de l’empresa, el senyor Carlos Vidal i el senyor Magí Prats.

Data de publicació: 28/02/2022