2023-2024 Derecho Civil Balear 2023/24

Aquest curs proporcionarà als participants una sòlida base acadèmica sobre la formació i l'actualitat del Dret Civil Balear, seguint una metodologia en línia que privilegia la comoditat personal dels participants i aposta per un estudi a partir de la reflexió, el comentari i la resolució de casos teòrics-pràctics a partir del maneig del material facilitat.

El curs es realitza en la modalitat a distància i té una temporització per unitats temàtiques amb una duració global d'un semestre.

Cada unitat és avaluada amb la realització d'activitats o proves online en el cas que l'estudiant vulgui obtenir un certificat d'aprofitament del curs.

Dirigido a

Licenciados o graduados en Derecho o en Ciencias políticas que quieran aproximarse en Derecho civil balear o quieran reciclar sus conocimientos sobre Derecho civil balear.

Idioma

La edición se prevé bilingüe en la forma siguiente:

- El idioma vehicular del curso (comunicaciones en cualquier formato de la profesora) será el castellano.
- Los materiales de estudio del curso se ofrecerán, en todo caso, en castellano y, en gran parte, también en catalán, pudiendo, así, el estudiante o estudiante estudiar y participar en la lengua que quiera.
- El material proporcionado (sentencias, documentos ... etc.) se utilizarán siempre en la lengua en qué hayan sido escritos (castellano o catalán).

Programa Derecho Civil Balear 2023/24

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

A distancia, A distància, Curso, Cursos de especialización, Derecho, Educación, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, UIBTalent