2023-2024 Introducción a la utilización de OneNote: usos docentes

OneNote és una eina integrada dins el paquet Microsoft Office 365 que permet crear notes digitals amb una gran varietat d'elements, com ara text, imatges, fitxers adjunts, enllaços web, àudio i vídeo, així com organitzar aquest contingut segons els nostres interessos i necessitats.

Amb aquest curs es pretén que els participants es familiaritzin amb la potencialitat educativa de l'eina i que desenvolupin habilitats per a la creació de continguts i de documents col·laboratius per a la docència.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Entendre i manejar amb destresa el funcionament bàsic de OneNote.
  • Organitzar i estructurar llibretes de notes de manera efectiva, i facilitar la recuperació ràpida d'informació i la gestió eficient dels recursos docents. 
  • Utilitzar OneNote com a eina col·laborativa.
  • Usar les funcions multimèdia per crear contingut dinàmic.
A distància, Curso
Matrícula abierta