2023-2024 Crea Videos para tus Clases: Paso a Paso

A l'era de la digitalització, un curs de formació en la creació de vídeos educatius pot ser d'interès per al professorat universitari, i proporcionar habilitats per adaptar-se als canvis tecnològics i millorar la participació estudiantil. La capacitat de crear contingut de vídeo enriqueix l’ensenyament, ofereix flexibilitat a l’aprenentatge en línia i mixt, i fomenta innovacions pedagògiques. A més, desenvolupa competències digitals tant en els estudiants com en els educadors, la qual cosa és vital en un món on aquestes habilitats són cada vegada més valorades. Aquest curs no només impulsa la integració efectiva de la tecnologia en l’educació, sinó que també millora la qualitat educativa, i fa les classes més interactives, experimentals i adaptades a les necessitats dels estudiants actuals.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Capacitat per planificar i dissenyar vídeos educatius
  • Ús de dispositius tecnològics per a la producció de vídeo (enregistrament, imatge i so)
  • Competències bàsiques en edició de vídeo
  • Integració de vídeos en estratègies pedagògiques
  • Coneixement de plataformes de distribució de vídeos
  • Avaluació i retroalimentació del contingut de vídeo
Curso, Semipresencial