2023-2024 Investigar, Preparar Cclases; ¡Estoy Desbordado/a! GPT, ¿Me Ayudas?

Amb aquest curs, els alumnes aprendran a combinar la potència de les eines en línia disponibles amb les noves tecnologies d'IA, sempre des del punt de vista de l'usuari final: generació de textos, resums, esquemes, exàmens tipus test, traduccions, etc.

L'alumnat aprendrà a millorar el seu rendiment en l'elaboració de tasques quotidianes.

a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Objectius

L'objectiu general es profitar les noves tecnologies per facilitar tasques d'ofimàtica, redacció de textos, creació d'exàmens, cerques, edició, etc.

Continguts

El curs se centra en l'ús d'eines gratuïtes com ChatGPT 3.5, Copilot, convertidors de format, generadors d’imatges, esquemes, etc., per elaborar material docent i de divulgació.

Requisits

Cal que els participants portin el seu ordinador per a poder realitzar el curs

Curso, Presencial