2023-2024 Creación de Material Audiovisual con Inteligencia Artificial

En l'actualitat, els estudiants universitaris es beneficien enormement de materials educatius que no només transmeten informació de manera eficaç sinó que també són captivadors i interactius. La IA ofereix oportunitats sense precedents per personalitzar l'aprenentatge i fer-lo més atractiu, adaptant els materials educatius a les necessitats individuals dels estudiants. Aquest curs cerca empoderar els docents perquè aprofitin aquestes tecnologies emergents i millorin així la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge. El curs s'adreça a professors de tots els àmbits disciplinaris de l'educació superior que estiguin interessats a desenvolupar competències en l'ús d'eines d'IA per a la creació de material audiovisual. Això inclou tant els que tenen experiència prèvia amb tecnologies digitals com els que s'estan iniciant en aquest camp.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat a Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

S'espera que aquest curs no només augmenti la competència digital dels docents sinó que també millori la implicació i els resultats d'aprenentatge dels estudiants a través de l'ús innovador de material audiovisual educatiu. A més, contribuirà a la creació d'un cos docent més preparat per afrontar els reptes de l'educació al segle XXI, promovent un aprenentatge més dinàmic, personalitzat i eficaç.

Objectius

  • Dotar els professors de les habilitats necessàries per crear contingut audiovisual educatiu enriquit amb IA, incloent-hi vídeos, animacions i recursos multimèdia interactius.
  • Fomentar la comprensió de la manera com la IA pot personalitzar i millorar l'experiència d'aprenentatge dels estudiants.
  • Explorar les implicacions ètiques, legals i de privacitat en l'ús de la IA en l'educació.
  • Promoure la innovació docent a través de l'ús de les tecnologies d'IA.
A distància, Curso