Expert Universitari en Atenció al part i naixement a casa. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Programa

Es poden cursar tots els mòduls per tal de poder obtenir el títol d'Expert Universitari o bé cursar sols el mòdul VIII per tal d'obtenir el títol de Curs d’Actualització Universitària en les cures del sòl pelvià al peripart.

Mòdul I  Part i naixement a casa (15 hores)

 • Evidència científica del part i naixement a casa
 • Història i antropologia del part i naixement a casa
 • Violència obstètrica
 • Saber acompanyar
 • Gestió i organització de l'equip de comares
 • Materials
 • Informació sobre l'assistència. Criteris de selecció-exclusió
 • Registre del part-naixement

Mòdul II Seguiment i acompanyament durant l’embaràs (15 hores)

 • Elaboració de la historia clínica
 • Dificultats i desviacions de la normalitat més freqüents durant l’embaràs. Recursos terapèutics
 • Preparació al naixement. Una oportunitat de creixement i apoderament
 • Visites al domicili

Mòdul III Assistència a la dilatació (15 hores)

 • Interpretació dels signes i símptomes del part: Quan anar al domicili
 • Com acompanyem la dilatació a casa
 • Recursos no farmacològics per alleujar el dolor
 • Desviacions de la normalitat i recursos terapèutics
 • Partograma

Mòdul IV Acompanyament al naixement. Despreniment i sortida de la placenta. Dilatació i naixement a l’aigua (15 hores)

 • Descens i sortida de la criatura (expulsiu)
 • Distòcies i resolucions
 • Benvinguda a la criatura, clampatge del cordó umbilical i primera valoració
 • Fisiologia, desviacions de la normalitat i resolucions del deslliurament de la placenta
 • Fisiologia de la dona i la criatura per l’acompanyament dins l’aigua. Material

Mòdul V Situacions especials, trasllat hospitalari i emergència obstètriques domiciliàries (25 hores)

 • Estreptococ Agalàctia positiva, RPM sense dinàmica, gestació prolongada, cesària anterior
 • Criteris del trasllat hospitalari. Protocol i documentació de trasllat
 • Hemorràgies, prolapse de cordó umbilical, reanimació neonatal, distòcia d’espatles, presentació inesperada de natges

Mòdul VI Seguiment i acompanyament durant el puerperi (20 hores)

 • Seguiment domiciliari de la mare: valoració física i emocional
 • Seguiment domiciliari de la criatura: valoració general benestar, RH negativa, proves metabòliques
 • La placenta
 • La microbiota
 • Informació gestions administratives. La necessitat del contínuum
 • La lactància. Patologies i dificultats més freqüents
 • Mort perinatal. Estrès post traumàtic, pèrdues gestacionals, Detectar senyals d’alerta en la salut mental per derivació. Estratègies per acompanyar les emocions.

Mòdul VII Introducció a la metodologia de la investigació. Ètica i legislació del part a casa (10 hores)

 • Fonts d’informació
 • Introducció a la metodologia d’investigació
 • Aspectes legals de l’assistència al part-naixement a casa

Mòdul VIII  El sòl pelvià (15 hores)

 • Introducció: què és el sòl pelvià, anatomia, funcions i disfuncions
 • Conèixer i reconèixer el perineu, que es pot fer per afavorir el part
 • Com recuperar-lo després del part
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial
Llista d'espera