Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

El cost de l'Expert Universitari és de 535€. Possibilitat de pagar en 2 terminis

El CAU de 6 ECTS te un cost de 190€

El CAU de 9 ECTS te un cost de 285€

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

A distància, A distància, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, UIBTalent
Matrícula oberta