Curs d'Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS). 2021/22

Titulacions que es poden obtenir

  • "Curs d'Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari de Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes amb accés a la universitat.
  • "Diploma de Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Títol propi de la UIB (6 ECTS)", per als alumnes sense accés a la universitat.
A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi