Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El cost del curs és de 600 euros, gràcies a la col·laboració de l'Institut Balear de la Dona.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes per poder-lo impartir.

Es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'estudiant o d’anul·lació del curs.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta