Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS) (EDICIÓ MALLORCA). Any Acadèmic 2021/22

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per a persones amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari d'Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per a persones amb accés a la Universitat.
  • "Diploma d'Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)". Per a persones sense accés a la Universitat.
Curs, Educació i Psicologia, Expert Universitari, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta