2024-2025 Especialista Universitari en Intervenció Interdisciplinària en Violències Sexuals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Amb la realització d'aquest estudi propi es preten especialitzar i reforçar els professionals dels àmbits dels serveis socials, de la seguretat, de la salut, jurídic i psicològic en intervenció davant casos de violències sexuals. Aquesta formació està dissenyada i pensada per oferir una formació prou especialitzada als professionals que tenen la responsabilitat i el deure d'intervenir davant denúncies de violències sexuals.

Se podràn adquirir les competències òptimes per a una intervenció i actuació immediata i adequada en casos de violència sexual fonamentada en un marc teoricopràctic i d'intervenció en assistència, assessorament i acompanyament de les víctimes. A més, el curs reuneix una formació específica segons els cinc àmbits professionals d'intervenció directa involucrats en els casos de violència sexual, com són l'àmbit dels serveis socials, de la seguretat, de la salut, el jurídic i el psicològic. Aquest enfocament interdisciplinari permet tenir un coneixement integral dels diferents mecanismes i mesures d'actuació disponibles al circuit d'atenció a la víctima.

Adreçat a

El curs va adreçat a cinc àmbits professionals diferents amb responsabilitat directa sobre intervenció en casos de violències sexuals. Concretament, serien:

 • Àmbit dels serveis socials
 • Àmbit de la seguretat
 • Àmbit de la salut
 • Àmbit jurídic
 • Àmbit psicològic

Per poder accedir al curs s'haurà d'acreditar una formació en estudis de gènere d’un mínim de 50 hores.

Criteris d’admissió

En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles s'aplicaran els criteris d'admissió. 

Segons el seu perfil professional i la seva relació amb la temàtica del curs, amb preferència a les persones amb formació prèvia en estudis de gènere, especialment en violències masclistes i violència de gènere.


El procés de selecció es farà mitjançant:

 • Presentació de CV.
 • Carta de motivació.

Si és necessari, es faran entrevistes personals.

Per poder accedir al curs s'haurà d'acreditar una formació en estudis de gènere d’un mínim de 50 hores.

 

Es prioritza el fet de poder cobrir el màxim de places (25 alumnes) amb persones vinculades professionalment a cada un dels 5 àmbits específics recollits a la segona part del curs. Concretament, la relació seria la següent:

 • 5 persones professionals de l’àmbit dels serveis socials.
 • 5 persones professionals de l’àmbit dels cossos de seguretat.
 • 5 persones professionals de l’àmbit de la salut.
 • 5 persones professionals de l’àmbit jurídic.
 • 5 persones professionals de l’àmbit de la psicologia.

Si queden vacants en alguns dels àmbits, es podran completar amb la llista d’espera d’altres professionals de la resta d’àmbits.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Curs, Educació, Eivissa, Estudi propi, Formentera, IBDona, Igualtat, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta