2024-2025 Expert Universitari en Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana. Títol propi de la UIB (20 ECTS) 2024/25

Actualment el món de l'alimentació i la nutrició pateix un canvi accelerat per les noves investigacions, així com per la situació ambiental i les xarxes socials. Aquests fets que relacionen l'alimentació amb malalties fa que apareguin noves formes d'alimentació que també són saludables, com ara les dietes vegetarianes.

Per altra banda, la tria del vegetarianisme és més freqüent a la societat, i augmenta cada vegada més el nombre de persones que decideixen seguir aquest tipus de alimentació.

És cert que hi ha evidència suficient per poder afirmar que una dieta vegetariana no comporta cap risc per a la salut en qualsevol etapa de la vida. Cal destacar, i en moltes ocasions la realitat ens ho mostra, que, si es produeix una falta de planificació dietètica, una dieta vegetariana pot no satisfer les necessitats nutricionals.

Avui dia, a causa de l'adopció de nous estils de vida més saludables i sostenibles, és important disposar d'informació basada en evidència científica. Cada vegada més persones volen canviar els seus hàbits alimentaris per diferents raons (salut, sostenibilitat, ètica, etc.) i per tant, s'ha de donar informació fiable. Cal assenyalar que a les xarxes socials i Internet hi ha una gran quantitat d'informació que fora de context, pot ser perjudicial. D'aquí la importància i rellevància de comptar amb les fonts d'informació adequades.

Adreçat a

El curs està dirigit a qualsevol professional sanitari que vulgui aprofundir en el coneixement i identificació dels aliments d'ús generalitzat entre la població vegetariana, en el coneixement de la seva composició i valor nutricional i en l'ús d'eines i metodologies per a la planificació dietètica i la prescripció de recomanacions alimentàries en qualsevol de les etapes del cicle vital.

En aquest sentit, aquest títol està orientat a Diplomats i/o Graduats Universitaris habilitats per a l'exercici de professions sanitàries segons la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, en què la seva titulació els dóna accés a la prescripció. Per tant, en altres titulacions o estudiants sense titulació aquest expert no dóna competències per a la prescripció dietètica.

Nova edició amb tutories online i recursos audiovisuals!

Aquest curs s'imparteix en modalitat a distància

Tota la informació es penja a una aula digital on, a més de material escrit, s'incoroporen recursos audiovisuals per a afavorir la formació en línia i millorar l'aprenentatge. A més del material escrit, s'adjuntaran recursos complementaris com a vídeos curts, infografies i imatges interactives que incorporaran informació a destacar de tota la matèria.

Entre els recursos complementaris que s'incorporaran es troben:

  • Imatges interactives amb informació sobre composició i valor nutritiu dels diferents grups d'aliments.
  • Vídeos de simulació d'entrevistes dietètiques amb els recursos que se solen utilitzar i que són imprescindibles en qualsevol intervenció.
  • Vídeos tutorials per a aprendre a manejar recursos dietètics com les taules de composició d'aliments i el sistema d'intercanvis d'aliments en la confecció d'una dieta.
  • Vídeos explicatius amb tècniques culinàries saludables aplicables a un model d'alimentació vegetarià i/o vegà.
  • Llistes de verificació descarregables amb punts clau sobre eleccions alimentàries per a la població vegetariana i vegana.
  • Infografies amb imatges explicatives sobre el procés d'interpretació de l'etiquetatge per a realitzar una correcta elecció d'aliments.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Curs, Estudi propi
Matrícula oberta