2024-2025 Certificat de Formació Permanent en el Maneig de Conductes Problema en la Infància. (6 ECTS). Any Acadèmic 2024/25

L'objectiu general del curs és que els pares i els educadors aprenguin a manejar i fins i tot eliminar conductes problema dels infants a través de procediments senzills, validats i que sovint, malgrat es coneguin, no s'utilitzen de manera adequada. Per una altra banda, també es poden proporcionar noves tècniques i eliminar aspectes d'una criança negligent o fins i tot patogènica des d'un punt de vista preventiu. El curs també és útil per a estudiants i terapeutes que pensen dedicar-se a la formació de pares i educadors.

De manera més concreta, s'espera que els pares que facin el curs aconsegueixin:

Enfortir i millorar les relacions amb els seus fills (i entre ells) a través del respecte mutu, la cooperació i l'entesa.
Reduir els conflictes diaris a casa, les enrabiades i el malestar (dels pares i dels fills) que estan dificultant la convivència.
Aprendre habilitats de maneig de conflictes i procediments de control del comportament dels seus fills.
Augmentar les conductes socialment acceptades dels seus fills, afavorir la seva integració en qualsevol ambient, mentre alhora es van disminuint les conductes problema.

Adreçat a

El curs s'adreça a titulats universitaris tot i que està obert també tant a pares que tenen infants amb problemes de conducta lleus o moderats, com a docents, educadors, psicòlegs o d'altres professionals que vulguin aprendre les habilitats bàsiques per ensenyar als pares o altres educadors.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Curs, Educació, Estudi propi, UIBTalent
Matrícula oberta