2023-2024 Curs de Català del nivell A2

Curs de Català del nivell A2

Amb aquest curs, l'alumne podrà adquirir els coneixements i destreses necessàries per superar l'examen lliure del nivell A2 de català.

Per obtenir el certificat del nivell A2 de català, l'alumne ha de poder comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata

Els cursos de UIBIdiomes es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç.

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i veure models oficials d'exàmens a aquest enllaç.

Adreçat a

Totes les persones interessades, especialment els estudiants de programes de mobilitat de la UIB.

Educació, Presencial, UIBTalent