2023-2024 Curs Pràctic de GIT: Cap a l'Automatització en el Desenvolupament de Software

Git és un sistema de control de versions que permet als desenvolupadors gestionar i seguir l'evolució del codi al llarg del temps.

Més enllà del simple control de versions, Git també ofereix eines d'Integració Contínua i Desplegament Continu (CI/CD) que proporcionen als equips l'oportunitat d'automatitzar processos de desenvolupament.
En aquest curs, explorarem com Git pot ser emprat de forma efectiva per millorar la qualitat del codi, automatitzar processos i augmentar la productivitat de l’equip. A través de sessions pràctiques i teòriques, els participants adquiriran una comprensió profunda de les funcionalitats avançades de Git i com aquestes poden ser aprofitades per optimitzar el flux de desenvolupament.

Adreçat a

El curs va dirigit a desenvolupadors de software que vulguin millorar les seves habilitats amb l'ús de Git, independentment del seu nivell de coneixement previ sobre l'eina.

Per què és útil?

El curs explora les diverses funcionalitats que Git pot oferir en el desenvolupament de software, més enllà del control de versions. S'iniciarà amb coneixements bàsics, assegurant-se que qualsevol persona, independentment del seu nivell previ amb l'eina, pugui començar a utilitzar-la. Progressivament, es profunditzarà en aspectes més avançats, com la millora de la qualitat del codi i l'automatització de processos.

Què aprendré?

  • A mantenir un flux de treball fluid en equips de desenvolupament mitjançant tècniques estandarditzades de branching i resolució de conflictes.
  • A millorar la qualitat del codi mitjançant l'ús de pre-commit hooks.
  • A aplicar eines de CI/CD per l'automatització de processos de compilació, testeig idesplegament de codi.
  • A integrar les eines de gestió per millorar la visibilitat i seguiment de les tasques de desenvolupament.
Curs, Estudi propi, Presencial