Màster de Formació Permanent en Imposts i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (60 ECTS). (30ª EDICIÓ)

Quines sortides professionals tindré?

Els estudis cursats en aquest màster permeten sumar-se a un ampli ventall de possibilitats laborals: integrar-se en despatxos professionals, com assessories tributàries o assessories comptables, o formar part dels departaments administratius o financers d'empreses.
Els alumnes que han cursat alguna de les vint-i-cinc edicions que s’han dut a terme fins ara dirigeixen despatxos professionals de les Illes, s’han integrat a empreses en llocs de gerència o d’alta qualificació o desenvolupen l’activitat professional d’assessorament de forma independent.

Avaluació

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal assistir al 70 per cent de les sessions presencials.
La valoració dels alumnes es fonamenta en l'avaluació continuada, basada en l'assistència i la participació, com també en la superació de proves pràctiques i l'elaboració d'un treball al cap de cada una de les matèries bàsiques.

Idioma

L'idioma vehicular del curs és el castellà.

Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta