Màster de Formació Permanent en Imposts i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (60 ECTS). (30ª EDICIÓ)

MASTER: 

  • Preu general: 5900 euros.
  • Preu pels graduats en ADE: 5700 euros. Aquests alumnes sols han de cursar l'assignatura de 'Comptabilitat II'. L'assignatura de Comptabilitat General I se'ls convalida automàticament

El pagament es pot fraccionar en tres terminis: 800€ en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis més als mesos de novembre de i febrer.

DIPLOMES UNIVERSITARIS:

  • DU en Fiscalitat Empresarial (25 ECTS): 2.460€
  • DU en Imposts Directes (28 ECTS): 2.760€

Hi ha la possibilitat de matricular-se només a vàries assignatures; pots consultar el preu al document adjunt. La matrícula de les assignatures soltes es pot formalitzar fins 3 dies abans de l'inici de cada assignatura.

Ajuts de matrícula

1. S'atorgaran dos ajuts de la meitat de l’import total de la matrícula de máster i dos de la mitad de la matrícula de DU entre l’alumnat que ho sol·liciti i compleixin els següents requisits:

  • Tenir el títol de graduat, o equivalent, per la UIB en el moment de sol·licitar la matrícula
  • Estar matriculat del màster complet o de un dels Diplomes Universitaris.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació en el moment de matricularse al curs.

Termini de sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2023

Com sol·licitar-ho:

  • Formalitzar la matrícula des del web del curs
  • Realitzar el pagament del primer termini.
  • Enviar un mail de sol·licitud a elena.vallespir@fueib.org adjuntat l’expedient acadèmic i resguard que acrediti estar en situació de desocupació

La direcció del màster valorarà la documentació aportada pels sol·licitants, durant el mes de setembre i es resoldrà l'1 d'octubre de 2023

2. Es farà un 10% de descompte als col·legiats de COTME, GA, CEIB o ICAIB que ho acreditin en el moment de formalitzar la matrícula i estiguin matriculats al curs complet, sempre que n'hi hagi un mínim de dos alumnes de cada col·legi.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Preus de les assignatures Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta