Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Professionals. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Preu, terminis i condicions

  • El preu del curs és de 750€.

Hi ha possibilitat de fraccionar el pagament en dos terminis: 450€ en el moment de formalitzar la matrícula i 300€ a l'inici del curs.

  • Matrícula reduïda: 350€. Gràcies a la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, el professorat d'educació infantil, d'educació primària, d’educació secundària, de formació professional i de batxillerat podrà gaudir d'una reducció econòmica de 400€.
    • Quan formalitzeu la matrícula vos deixarà seleccionar el preu reduït i posteriorment heu d'adjuntar algún document que acrediti que sou docents (pot ser l'encapçalament de la nòmina, document descarregat des del GESTIB...)

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes.

Es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Presencial
Matrícula oberta