2022-2023 Màster de Formació Permanent en Reproducció Assistida i Genètica Clínica. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest màster neix amb l'objectiu de formar a persones que vulguin dirigir la seva activitat professional cap el món de la medicina reproductiva i la genètica clínica.

Ofereix una visió actualitzada de la part teòrica de la mà de professionals experts en aquest camp, combinat amb una part pràctica que permeti viure i participar del dia a dia dels laboratoris de reproducció assistida i genètica.

Té una càrrega lectiva de 60 ECTS i s'estructura en dos grans blocs, el Bloc de Reproducció Assistida (30 ETCS) i el Bloc de Genètica Clínica (30 ETCS). L’alumnat tindrà l’opció de cursar tot el màster o bé tan sols un dels dos blocs, i així obtenir títol d’Especialista Universitari corresponent

Al llarg d'aquest curs es treballaran les bases de la Genòmica i la Genètica Clínica i de la Biologia Reproductiva i s'aprofundirà en el coneixement i actualització de les tècniques de diagnòstic genètic i les tècniques de reproducció assistida. Aquest màster també contempla altres aspectes essencials com la coordinació multidisciplinar per un correcte maneig clínic del pacient, la importància de l’assessorament genètic, els aspectes psicosocials i el coneixement de les bases ètiques i legals d’aquestes disciplines.

*Curs pendent de ratificació pel Consell de Govern de la UIB

A quí s'adreça?

L'alumnat ha de tenir els coneixements bàsics adquirits a qualsevol dels estudis de grau relacionats amb les ciències biomèdiques. Per tant, per poder accedir-hi caldrà tenir algun dels títols següents:

Títol de grau universitari o llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biomedicina, Genètica, Medicina o qualsevol altre títol de Ciències de la Salut relacionat amb l'àmbit d’estudi.

Tindran prioritat d'accés els alumnes que es matriculin de máster complet

Quines sortides professionals tendré?

La superació d'aquest Màster capacitarà a l'alumnat per treballar com a titulat superior en els següents àmbits professionals:

  • Laboratoris de Fecundació In Vitro dins l’àmbit hospitalari.
  • Laboratoris de Diagnòstic Genètic dins l’àmbit hospitalari.
  • Institucions amb línies d'investigació relacionades amb la reproducció humana, la genètica mèdica o tècniques genòmiques.
  • Clíniques privades de Reproducció Assistida i Fertilitat.
  • Empreses privades amb serveis de diagnòstic i assessorament genètic.
Estudi propi, Presencial