Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari d'Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma d'Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes sense accés a la Universitat.
A distància, Curs, Estudi propi