Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Professionals Títol propi de la UIB (15 ECTS). 2022-23