Expert Universitari en Normativa d’Habitatges d’Ús Turístic. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Programa

Els alumnes que realitzin aquest curs rebran 50 hores de formació específica que els permetrà conèixer el funcionament i la normativa d'habitatges d'ús turístic:


Mòdul I. Marc regulador (4 hores presencials)   

 • Qüestions normatives del turisme i l'habilitatge vacacional
 • La discrepància entre la Llei d'arrendaments urbans i la Llei del turisme, marc normatiu adequat

Mòdul II. Territori i planificació (4 hores presencials)  

 • La zonificació i els plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT): eines geogràfiques per ordenar el turisme
 • Gentrificació i externalitats negatives del turisme

Mòdul III. Drets i economia (4 hores presencials)  

 • Constitució econòmica i habitatge vacacional: propietat, llibertat d'empresa, dret a l'habitatge
 • L'habitatge vacacional en l'economia espanyola i de les comunitats autònomes

Mòdul IV. Gestió d'altres (4 hores presencials)

 • Alta d'habitatges: declaració responsable d'inici d'activitat (DRIAT) i normativa balear
 • Altes i registre: casos pràctics

Mòdul V. Activitat administrativa (4 hores presencials)

 • L'Administració com a creador i aplicador del Dret turístic
 • Control i inspecció de l'oferta d'habitatges

Mòdul VI. Competència i urbanisme (4 hores presencials)

 • Competència i habitatges vacacionals
 • L'urbanisme i les seves restriccions a l'habitatge vacacional

Mòdul VII. Màrqueting/comercialitzadors i delictes (4 hores presencials)

 • Comercialització: channel manager / revenue...
 • Delictes en l'habitatge i la seva comercialització

Mòdul VIII. Normativa de les CA i plataformes (4 hores presencials)

 • Una valoració de les diferents normatives autonòmiques
 • Responsabilitat de les plataformes

Mòdul IX. Recursos i reclamacions (4 hores presencials)

 • Reclamacions internacionals de deutes i danys
 • Recursos a les actes d'inspecció

Mòdul X. Policia i convivència (4 hores presencials)

 • Funcions i actuacions de policia davant el desordre i falta de convivència
 • Comunitats de veïns i aplicació de la Llei de propietat horitzontal

Mòdul XI. Fiscalitat (4 hores presencials)

 • Esquema de fiscalitat de l'habitatge
 • El model 179

Mòdul XII. Impost de turisme sostenible i conclusions (4 hores presencials)

 • Presentació i liquidació de l'impost balear sobre estades
 • Conclusions i exposicions
Curs, Dret, Educació, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta