Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2020/21

Titulacions

  • «Especialista Universitari en Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per als alumnes amb titulació universitària reglada.
  • «Diploma Universitari de Comercialització i Distribució Turística . Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per als alumnes que han superat les proves d'accés a la Universitat.
  • «Diploma de Comercialització i Distribució Turística. Títol propi de la UIB (30 ECTS)», per als alumnes que no han superat les proves d'accés a la Universitat.         
Contractació, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Esdeveniments, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Hotels, Logística i transport, Mallorca, Márqueting, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta