Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Direcció

 • Antònia Mas Pichaco. Doctora en Informàtica. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Coordinació

 • Antoni Lluís Mesquida Calafat. Doctor en Informàtica. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Professorat

 • Barato Arroyo, José Bautista. Director, PMPeople.
 • Barceló Perelló, Joan. IT Architecture & Development Manager. Ávoris - Barceló Viajes.
 • Cabot Pärnänen, Bartomeu. Project Management Service Manager. Idiso.
 • Díaz Díaz, Antonio. Managing Director. The Last Mile.
 • Fluxà Cabrer, Bartomeu. Responsable PMO. Brújula.
 • Gilabert Flor, José María. Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.
 • Izquierdo Pereira, Jaime. Soci Gerent West Lemorann SL.
 • Mas Pichaco, Antònia. Professora Titular d'Universitat del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
 • Mayol Genovart, Bartolomé. Advocat. ApoyoLegal.
 • Melero Ballester, Milagros. Formadora. Experta en Oratòria
 • Mesquida Calafat, Antoni Lluís. Professor Contractat Doctor del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
 • Moret Oliver, David. Technical Director. ICAZAR Proyectos.
 • Servera Salas, Pau. Soci Teocé Consultors.
 • Terrasa Borrego, José Alberto. Chief Product Officer. QuoNext Turismo.
Ciències i Ciències de la Salut, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial