Curs intensiu de Català del nivell B2

Preu i condicions

Preu del curs:

  • Personal PAS, PDI i alumnat de la UIB: 160 euros
  • Matrícula general: 300 euros

Preu de l'examen:

  • Prova de català B2 (exclusiva per l'alumnat del curs): 60 euros 

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi a un nombre mínim d'alumnes.

Només es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs

Curs, Mallorca, Presencial