Entitats externes

Cambra de Comerç de Mallorca

Corporació de dret públic que promou el foment econòmic i empresarial de Mallorca a través de l'anàlisi i la prestació de serveis específics a persones físiques i jurídiques. Ofereix tallers i formació per a emprenedors, sessions grupals i individuals d'orientació, finançament, subvencions, formació i promoció exterior.

EmprenBIT

Es centra en donar suport al llançament de nous models de negoci basats en les noves tecnologies i la innovació. Per això, compten amb la Incubadora d'Empreses del ParcBIT què és el conjunt d'infraestructures i serveis de suport a emprenedors amb idees de negoci innovadores; definició i validació del model de negoci, així com el llançament i la consolidació, a més d'oferir espais de treball a baix cost en un entorn ideal per al naixement.

ICEX  Espanya Exportació i Inversions

Entitat pública empresarial d'àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles per contribuir a la seva competitivitat, la creació de treball i aportar valor a l'economia en el seu conjunt. Ofereixen assessorament i informació per elaborar una estratègia i consolidar les exportacions o implantar-se o invertir a l'exterior.

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Entitat pública empresarial que pretén impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i empresarial amb criteris de competitivitat, sostenibilitat i reequilibri, posant a disposició dels emprenedors i de les petites empreses, la informació i els mitjans necessaris per a la seva implantació i per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat. Ofereix informació, recerca de finançament, espais empresarials, informació per a l'obtenció i gestió de marques i patents, i alternatives per a la internacionalització, així com jornades i esdeveniments d'interès pel jove autònom.

Infojove 

Organisme públic que té per objectiu informar, orientar, assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser d'interès per a la joventut. Ofereix borsins de feina, ajudes per a l'autoocupació, formació per a l’elaboració de plans d’empresa, alternatives per a la cooperació i el voluntariat i assessoria legal personalitzada, entre d’altres serveis.

ISBA

Entitat financera sense ànim de lucre que té la missió de contribuir al desenvolupament de les Illes Balears ajudant a finançar la posada en marxa del teu projecte emprenedor a autònoms i mitjanes empreses.

PalmaActiva

Entitat que proporciona una àmplia varietat de serveis a emprenedors residents a Palma, incloent assessorament i formació presencial i online, activitats de networking, lloguer d'espais i locals, premis als millors projectes empresarials o idees de negoci, així com diversos  recursos per emprendre: guies de formes jurídiques i tràmits, tests per l'anàlisi de viabilitat d’una idea de negoci, models per redactar el pla d’empresa, plans econòmic-financers on-line, manual de l’emprenedor i un espai físic d’autoconsulta.

Sèniors per a la Cooperació Tècnica (SECOT)

Associació sense ànim de lubre formada per voluntària qualificats jubilats, prejubilats o en actiu que ofereixen assessorament a partir de la seva experiència i coneixements en gestió empresarial a aquelles persones interessades en muntar un negoci.