Investigadors Beques CBEuropa 2017: Enriqueix el teu currículum amb una estada a Brussel·les El Centre Balears Europa llança una convocatòria de 4 beques de formació pràctica per a titulats universitaris

El Centre Balears Europa (CBE) ha llançat una nova convocatòria de beques per regular un procediment de concurrència competitiva amb la finalitat de concedir quatre beques CBEuropa 2017 a titulats universitaris.

L'objecte d'aquestes beques és realitzar una formació pràctica per a persones amb títol universitari a les oficines que el CBE té a Brussel·les. Les persones que vulguin optar a aquestes beques han d'acreditar que tenen la ciutadania d'algún dels països de la Unió Europea (UE).

Durant el procés selectiu els aspirants han d'estar en possessió del títol acadèmic de llicenciatura o grau universitari, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds; en el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del ministeri. Així mateix, els aspirants s'han de trobar en situació d'atur i acreditar-ho mitjançant la inscripció a l'oficina d'atur corresponent.

També han d'acreditar, mitjançant títol oficial, el domini de l'anglès amb un nivell mínim de B2, d'acord amb el marc comú europeu per a les llengües. Els requisits lingüístics exigeixen també un nivell de català mínim de C1.

Podeu trobar la convocatòria i el formulari corresponent aquí. Des del DOIP us animem a presentar-vos a aquesta convocatòria, ja que és una gran oportunitat per guanyar experiència i enriquir el vostre Currículum vitae.

Data de publicació: 28/06/2017