Assessorament per a l'elaboració de protocols contra l'assetjament laboral

Servei d'assessorament per ajudar a les empreses a regular la manera d'intervenció davant les conductes d'assetjament laboral.

Acoso

Existeix una gran preocupació, per part d'empresaris i de treballadors, per la falta de documents i informació que recullin els coneixements en matèria de prevenció contra l'assetjament laboral, ja que pot provocar, sobre la persona que ho sofreix, conseqüències negatives en la salut i en la seva seguretat.

És per això que té vital importància l'elaboració d'un protocol d'actuació per part de les empreses que donin resposta a aquestes situacions. No obstant això, la seva elaboració no és fàcil, ja que requereix l'assessorament d'especialistes en aquest camp.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats