Assessorament i elaboració d'informes sobre Drets humans i Dret penal internacional

La Universitat ofereix, gràcies al seu ampli coneixement en matèria de drets humans i dret penal internacional, un servei d'assessorament i informes sobre migració, tràfic d'humans, refugiats, discriminació, violència de gènere o crims amb transcendencia internacional, etc.

Els Drets humans també són coneguts com a drets de les persones. Són totes aquelles facultats que suposen el reconeixement exprés de la llibertat de la persona. Inclouen els drets que protegeixen a la persona enfront de l'Estat i, també, els deures de l'Estat cap a l'individu, sense distinció ni discriminació per raó de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política, origen nacional, posició econòmica, etc.

El Dret penal, com a concepte genèric, és aquell conjunt de normes que sancionen les infraccions comeses. Tracta el delicte, el delinqüent i les penes, i preveu els diferents tipus de conductes delictives i els càstigs de les persones que les cometen. Especialment, el Dret penal internacional consisteix en determinar quines conductes atempten contra un interès social de transcendència universal, la protecció de la qual exigeix que siguin tipificats com a delictes i s'apliquin les penes imposades pels Estats de la UE a través d'actuacions, ja siguin nacionals, col·lectives i de cooperació. Per tant, es pot afirmar que el Dret penal internacional comprèn els delictes previstos en les lleis de cada Estat membre amb transcendència internacional.

Des de la Universitat, s'ofereix un servei de resolució de consultes, documentació i orientació d'interès per a l'activitat de les Administracions Públiques, ONGs, Administració de Justícia, advocacia, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats