Assessorament i realització d’informes legals i propostes normatives relacionats amb el sector turístic i consultes sobre el turisme col·laboratiu

Servei dirigit a l'assessorament  i realització d'informes relacionats amb la contractació dins el sector turístic (contractes entre empreses; contractes d'allotjament, etc), propostes normatives de suport i consultes sobre el turisme col·laboratiu entre particulars.

La Universitat ofereix els seus serveis d'assessorament i realització d'informes sobre els drets del consumidor dins el sector turístic, contractes entre empreses (contractes de reserva de places turístiques, contractes de management o franquícies, etc.), contractes d'allotjament, contractes de transports, contractes d'allotjament turístic privat (de particular a particular), etc. També es troba dins l'assessorament aquelles qüestions relacionades amb la responsabilitat de les empreses que realitzen activitats d'aquest sector quan afecten l'usuari. 

L'elaboració de propostes normatives té la finalitat de donar suport i assessorament sobre aspectes relacionats amb l'activitat turística. Aquest procés comprèn des de la primera fase d'estudi de requisits fins a l'elaboració de la proposta.

A través del turisme col·laboratiu, un particular ofereix els seus serveis en internet a altres particulars, els qui paguen per això sigui directament o per intermediari. Els exemples més coneguts del turisme col·laboratiu són: Wimdu, BlaBla Car, Airbnb...Ofereixen els serveis a un preu molt menor que els hotels, empreses de lloguer de cotxes, etc.

El servei que ofereix la Universitat és realitzar consultes i assessorament sobre reputació online (qualificació online dels usuaris dels serveis contractats); ús de plataformes d'intermediació en relació a aspectes jurídics; allotjaments privats, etc. en matèria contractual, fiscal i laboral

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats